Dosis anti-infectieuze middelen (volwassenen)

Aciclovir

Gewone dosis ('usual dose') S

5mg/kg q8h iv

Hoge dosis ('increased exposure') I

10mg/kg q8h iv

Amikacine

Gewone dosis ('usual dose') S

20-25 mg/kg q24h iv

Hoge dosis ('increased exposure') I

Geen

Amoxicilline

Gewone dosis ('usual dose') S

1g q6-8h iv

1g q8h po

Hoge dosis ('increased exposure') I

2g q6h iv

1g q6h po

Cystitis

500mg q8h po

Speciale situaties/ opmerkingen

Meningitis: 2g q4h iv

Amoxicilline-clavulaanzuur (Augmentin)

Gewone dosis ('usual dose') S

1g amoxicilline + 200mg clavulaanzuur q6h iv

875mg amoxicilline + 125mg clavulaanzuur q8h po

Hoge dosis ('increased exposure') I

2g amoxicilline + 200mg clavulaanzuur q8h iv, verlengde infusie over 3 uur

875mg amoxicilline + 125mg clavulaanzuur q8h po

Anidulafungin (Ecalta)

Gewone dosis ('usual dose') S

Opladen met 200mg, vervolgens 100mg q24h

Hoge dosis ('increased exposure') I

Geen

Azithromycine

Gewone dosis ('usual dose') S

500mg q24h iv

500mg q24h po

Hoge dosis ('increased exposure') I

Geen

Aztreonam

Gewone dosis ('usual dose') S

1g q8h iv

Hoge dosis ('increased exposure') I

2g q6h iv

Speciale situaties/ opmerkingen

Pseudomonas spp: enkel hoge dosis

Caspofungine

Gewone dosis ('usual dose') S

Opladen met 70mg q24h, onderhoudsdosis 50-70mg q24h

Hoge dosis ('increased exposure') I

Geen 

Cefadroxil

Gewone dosis ('usual dose') S

1g q12h po

Hoge dosis ('increased exposure') I

Geen

Cefalexine

Gewone dosis ('usual dose') S

250mg -1g q6h po

Hoge dosis ('increased exposure') I

Geen

Cefazoline

Gewone dosis ('usual dose') S

1g q8h iv

Hoge dosis ('increased exposure') I

2g q8h iv

Cefepime

Gewone dosis ('usual dose') S

Geen

Hoge dosis ('increased exposure') I

2g q8h iv

Cefotaxime

Gewone dosis ('usual dose') S

1g q8h iv

Hoge dosis ('increased exposure') I

2g q8h iv

Ceftazidime

Gewone dosis ('usual dose') S

1g q8h iv

Hoge dosis ('increased exposure') I

2g q8h iv

Ceftazidime/avibactam (Zavicefta)

Gewone dosis ('usual dose') S

2g ceftazidime + 500mg avibactam q8h iv, verlengde infusie over 2 uur

Hoge dosis ('increased exposure') I

2g ceftazidime + 500mg avibactam q8h iv, verlengde infusie over 2 uur

Ceftriaxone

Gewone dosis ('usual dose') S

2g q24h iv

Hoge dosis ('increased exposure') I

2g q12h iv

Speciale situaties/ opmerkingen

Meningitis:  2g q12h iv
S. aureus: Enkel hoge dosis 2g q12h iv
Ongecompliceerde gonorrhoeae: 1g im als single dosis

Cefuroxime

Gewone dosis ('usual dose') S

1.5g q8h iv

500mg q8h po

Hoge dosis ('increased exposure') I

1.5g q8h iv

500mg q8h po

Chloramphenicol

Gewone dosis ('usual dose') S

1g q6h iv (12.5mg/kg)

1g q6h po

Hoge dosis ('increased exposure') I

2g q6h iv (25mg/kg)

2g q6h po

Speciale situaties/ opmerkingen

Gebruik bij behandeling van meningitis altijd een hoge dosis iv

Ciprofloxacine

Gewone dosis ('usual dose') S

400mg q12h iv

500mg q12h po

Hoge dosis ('increased exposure') I

400mg q8h iv

750mg q12h po

Clarithromycine

Gewone dosis ('usual dose') S

500mg q12h iv

500mg q12h po

Hoge dosis ('increased exposure') I

500mg q12h iv

500mg q12h po

Clindamycine

Gewone dosis ('usual dose') S

600mg q8h iv

600mg q8h po

Hoge dosis ('increased exposure') I

900mg q8h iv

900mg q8h po

Colistine

Gewone dosis ('usual dose') S

Oplaaddosis 6 (< 50kg) of 9 (>50kg) MIU, na 12h 2MIU q6h iv

Hoge dosis ('increased exposure') I

Geen

Doxycycline

Gewone dosis ('usual dose') S

Eerste dosis 200mg, vervolgens 100mg q24h po

Hoge dosis ('increased exposure') I

Eerste dosis 200mg, vervolgens 100mg q12h po

Erythromycine

Gewone dosis ('usual dose') S

500mg q6h iv

500mg q6h po

Hoge dosis ('increased exposure') I

1g q6h iv

1g q6h po

Fidaxomicine

Gewone dosis ('usual dose') S

200mg q12h po

Hoge dosis ('increased exposure') I

200mg q12h po

Flucloxacilline

Gewone dosis ('usual dose') S

1g q4h iv

1g q6h po

Hoge dosis ('increased exposure') I

2g q4h iv

1g q5h po (5x/dag)

Fluconazole

Gewone dosis ('usual dose') S

Oplaaddosis 800mg, onderhoudsdosis 400mg q 24h

Hoge dosis ('increased exposure') I

Oplaaddosis 1200mg, onderhoudsdosis 800mg q24h

Fosfomycine

Gewone dosis ('usual dose') S

4g q8h iv

Hoge dosis ('increased exposure') I

8g q8h iv

Cystitis

3g q24h po als single dosis

Ganciclovir

Gewone dosis ('usual dose') S

5mg/kg q12h iv

Hoge dosis ('increased exposure') I

Geen

Gentamicine

Gewone dosis ('usual dose') S

6-7mg/kg q24h iv

Hoge dosis ('increased exposure') I

Geen

Speciale situaties/ opmerkingen

Dosis bij endocarditis: 3mg/kg q24h

Isavuconazole

Gewone dosis ('usual dose') S

Opladen met 200mg q8h gedurende 48u, vervolgens 200mg q24h

Hoge dosis ('increased exposure') I

Geen

Itraconazole

Gewone dosis ('usual dose') S

100-200mg q12-24h

Hoge dosis ('increased exposure') I

Geen

Linezolid

Gewone dosis ('usual dose') S

600mg q12h iv

600mg q12h po

Hoge dosis ('increased exposure') I

Geen

Liposomaal amfotericine B

Gewone dosis ('usual dose') S

3-5mg/kg q24h

Hoge dosis ('increased exposure') I

Geen

Meropenem

Gewone dosis ('usual dose') S

1g q8h iv, toegediend over 30 minuten

Hoge dosis ('increased exposure') I

2g q8h iv, verlengde infusie over 3 uur

Speciale situaties/ opmerkingen

Meningitis: 2g q8h iv, toegediend over 30 minuten (of 3 uur)

Metronidazol

Gewone dosis ('usual dose') S

500mg q8h iv

500mg q8h po

Hoge dosis ('increased exposure') I

500mg q8h iv

500mg q8h po

Minocycline

Gewone dosis ('usual dose') S

Eerste dosis 200mg, vervolgens 100mg q24h po

Hoge dosis ('increased exposure') I

Eerste dosis 200mg, vervolgens 100mg q12h po

Cystitis

Eerste dosis 200mg, vervolgens 100mg q12h po

Moxifloxacine

Gewone dosis ('usual dose') S

400mg q24h iv

400mg q24h po

Hoge dosis ('increased exposure') I

Geen

Nitrofurantoïne

Gewone dosis ('usual dose') S

Geen

Hoge dosis ('increased exposure') I

Geen

Cystitis

100mg q8h po

Norfloxacine

Gewone dosis ('usual dose') S

Geen

Hoge dosis ('increased exposure') I

Geen

Cystitis

400mg q12h po

Penicilline (Benzathine benzyl,Penadur) IM

Gewone dosis ('usual dose') S

1,2milj. IE/dosis

Hoge dosis ('increased exposure') I

2,4milj. IE/dosis

Penicilline G (benzylpenicilline) IV

Gewone dosis ('usual dose') S

600mg (1MU) q6h iv

Hoge dosis ('increased exposure') I

1.2g (2MU) q4-6h iv

Speciale situaties/ opmerkingen

Meningitis veroorzaakt door S. pneumoniae: 2.4g (4MU) x 6 iv: isolaten met MIC ≤0.06mg/L zijn gevoelig

Pneumonie veroorzaakt door S. pneumoniae -breekpunten zijn dosisafhankelijk:  

1.2g (2MU) x 4 IV: isolaten met MIC ≤ 0.5mg/L zijn gevoelig

2.4g (4MU) x 4 IV of 1.2g (2MU) x 6 IV: isolaten met MIC ≤ 1mg/L zijn gevoelig

2.4g (4MU) x 6 IV: isolaten met MIC ≤2mg/L zijn gevoelig 

Phenoxymethylpenicilline

Gewone dosis ('usual dose') S

500mg-2g q6-8h po

afhankelijk van het species en/of type infectie

Hoge dosis ('increased exposure') I

Geen

Piperacilline/​Tazobactam

Gewone dosis ('usual dose') S

4g piperacilline + 500mg tazobactam q6h iv, toediening over 15-30 min

Hoge dosis ('increased exposure') I

4g piperacilline + 500mg tazobactam q6h, verlengde infusie over 3 uur

Posaconazole

Gewone dosis ('usual dose') S

Opladen met 300mg q12h, vervolgens 300mg q24h

Hoge dosis ('increased exposure') I

Geen

Rifampicine

Gewone dosis ('usual dose') S

600mg q24h of 450mg q12h iv

600mg q24h of 450mg q12h po

Hoge dosis ('increased exposure') I

600mg q24h of 450mg q12h iv

600mg q24h of 450mg q12h po

Spectinomycine

Gewone dosis ('usual dose') S

2g q24h im

Hoge dosis ('increased exposure') I

4g q24h im

Teicoplanine

Gewone dosis ('usual dose') S

400mg q24h iv

Hoge dosis ('increased exposure') I

800mg q24h iv

Temocilline

Hoge dosis ('increased exposure') I

Urineweginfecties: 2g q12h iv

Andere infecties (vb sepsis): 2g q8h iv

Tetracycline

Gewone dosis ('usual dose') S

250mg q6h po

Hoge dosis ('increased exposure') I

500mg q6h po

Tigecycline (Tygacil)

Gewone dosis ('usual dose') S

100mg oplaaddosis, vervolgens 50mg q12h iv

Hoge dosis ('increased exposure') I

Geen

Trimethoprim

Gewone dosis ('usual dose') S

200mg q12h po

Hoge dosis ('increased exposure') I

Geen

Cystitis

300mg q24h ante noctum

Trimethoprim-sulfamethoxazole

Gewone dosis ('usual dose') S

(160mg trimethoprim + 800mg sulfa) q12h iv

of (160mg trimethoprim + 800mg sulfa) q12h po

Hoge dosis ('increased exposure') I

(240mg trimethoprim + 1,2g sulfa) q12h iv

of (240mg trimethoprim + 1,2g sulfa) q12h po

Cystitis

(160mg trimethoprim + 800mg sulfa) q12h po

Speciale situaties/ opmerkingen

Bij Pneumocystis jiroveci infecties: (320mg trimethoprim + 1,6g sulfa) q6h iv

Vancomycine

Gewone dosis ('usual dose') S

oplaaddosis 25mg/kg, vervolgens 30mg/kg/dag in continu infuus of 15mg/kg q12h

Hoge dosis ('increased exposure') I

geen 

Speciale situaties/ opmerkingen

Dosisaanpassing op basis van TDM

Voriconazole

Gewone dosis ('usual dose') S

Oplaaddosis 6mg/kg q12h, vervolgens 4mg/kg q12h

Hoge dosis ('increased exposure') I

Geen