Overzicht

Aciclovir

Dosisaanpassing bij verminderde nierfunctie

(Geschatte) glomerulaire filtratiesnelheid
>60 mL/min¹

Aciclovir po

800mg q4h

800mg q4h

800mg q8h

800mg q12h

800mg q12h

800mg q8h

200mg q4h

200mg q4h

200mg q8h

200mg q12h

200mg q12h

200mg q8h

Aciclovir iv

5-10mg/kg q8h

5-10mg/kg q12h

5-10mg/kg q24h

2.5-5mg/kg q24h

2.5-5mg/kg q24h

5-10mg/kg q24h

Opmerkingen

  1. 1 De waarden in deze kolom stemmen overeen met de verschillende posologieën die elders worden aanbevolen voor patiënten met een normale nierfunctie.
  2. Dit middel is dialyseerbaar.