Overzicht

Amikacine

Dosisaanpassing bij verminderde nierfunctie

(Geschatte) glomerulaire filtratiesnelheid
>60 mL/min¹

Amikacine iv

Doses van 15 tot 25mg/kg toegediend met de kortst mogelijke intervallen (minimum 24 uur) die toelaten dalserum-concentraties te bereiken van < 1 μg/mL.

Gebruik dosis bij normale nierfunctie

Gebruik dosis bij normale nierfunctie

Gebruik dosis bij normale nierfunctie

1e toediening: 7,5 mg/kg. Vervolgens: 5mg/kg 3x/week, aan te passen aan dalspiegel, toedieningen na hemodialyse

Gebruik dosis bij normale nierfunctie

Opmerkingen

  1. 1 De waarden in deze kolom stemmen overeen met de verschillende posologieën die elders worden aanbevolen voor patiënten met een normale nierfunctie.
  2. Dit middel is dialyseerbaar.