Overzicht

Aztreonam

Dosisaanpassing bij verminderde nierfunctie

(Geschatte) glomerulaire filtratiesnelheid
>60 mL/min¹

Aztreonam iv / im

1g q8h

1g q12h

1g q24h

1g q48h

1g q48h

1g q12h

1g q6h

1g q8h

1g12h

1g 24h

1g 24h

1g q8h

2g q8h

2g q12h

2g q24h

2g q48h

2g q48h

2g q12h

2g q6h

2g q8h

2g q12h

2g q24h

2g q24h

2g q8h

Opmerkingen

  1. 1 De waarden in deze kolom stemmen overeen met de verschillende posologieën die elders worden aanbevolen voor patiënten met een normale nierfunctie.
  2. Dit middel is dialyseerbaar.