Overzicht

Caspofungine

Dosisaanpassing bij verminderde nierfunctie

Er is geen aanpassing aan nierfunctie noodzakelijk

  1. Dit middel is niet dialyseerbaar.