Overzicht

Cefotaxime

Dosisaanpassing bij verminderde nierfunctie

(Geschatte) glomerulaire filtratiesnelheid
>60 mL/min¹

Cefotaxime iv / im

2g q8h

2g q12h

2g q12h

2g q24h

2g q24h

1-2g q12h

2g q4h

2g q8-12h

2g q12h

3g q24h

3g q24h

1-2g q12h

3 tot 4g q4h

3 tot 4g q8-12h

3 tot 4g q12h

3 tot 4g q24h

3 tot 4g q24h

1-2g q12h

Opmerkingen

  1. 1 De waarden in deze kolom stemmen overeen met de verschillende posologieën die elders worden aanbevolen voor patiënten met een normale nierfunctie.
  2. Dit middel is dialyseerbaar.