Overzicht

Ceftazidime/avibactam (Zavicefta)

Dosisaanpassing bij verminderde nierfunctie

Er is geen aanpassing aan nierfunctie noodzakelijk

  1. Dit middel is dialyseerbaar.