Overzicht

Ceftazidime

Dosisaanpassing bij verminderde nierfunctie

(Geschatte) glomerulaire filtratiesnelheid
>60 mL/min¹

Ceftazidime iv/ im

2g q8h

2g q12h

2g q12h

1g q12h

500mg – 1g q48h of post-dialyse

2g q8h (q12h of continue infusie)

Opmerkingen

  1. 1 De waarden in deze kolom stemmen overeen met de verschillende posologieën die elders worden aanbevolen voor patiënten met een normale nierfunctie.
  2. Dit middel is niet dialyseerbaar.