Overzicht

Cefuroxime

Dosisaanpassing bij verminderde nierfunctie

(Geschatte) glomerulaire filtratiesnelheid
>60 mL/min¹

Cefuroxime axetil po

500mg q8h

500mg q8h

500mg q12h

500mg q24h

500mg q12h

Cefuroxime iv / im

1,5g q8h

1,5g q8-12h

1,5g q12h

1,5g q24h

1,5g q24h

1,5g q12h

Opmerkingen

  1. 1 De waarden in deze kolom stemmen overeen met de verschillende posologieën die elders worden aanbevolen voor patiënten met een normale nierfunctie.
  2. Dit middel is dialyseerbaar.