Overzicht

Ciprofloxacine

Dosisaanpassing bij verminderde nierfunctie

(Geschatte) glomerulaire filtratiesnelheid
>60 mL/min¹

Ciprofloxacine po

500mg q12h

500mg q12-24h

250-500mg q12-24h

250mg q12h

250-500mg q12

500mg q12

750mg q12h

750mg q12-24h

750mg q12-24h

750mg q24h

750mg q12-24h

750mg q12h

Ciprofloxacine iv

400mg q12h

400mg q12h

200-400mg q12h

400mg q24h

400mg q24h

400mg q12h

400mg q8h

400mg q12h

400mg q12h

400mg q24h

400mg q24h

400mg q12h

Opmerkingen

  1. 1 De waarden in deze kolom stemmen overeen met de verschillende posologieën die elders worden aanbevolen voor patiënten met een normale nierfunctie.
  2. Dit middel is niet dialyseerbaar.