Overzicht

Erythromycine

Dosisaanpassing bij verminderde nierfunctie

(Geschatte) glomerulaire filtratiesnelheid
>60 mL/min¹

Erythromycine po

500mg q6h

500mg q6h

500mg q6h

500mg q8-12h

500mg q6h

500mg q6h

1g q6h

1g q6h

1g q6h

1g q8-12h

1g q6h

1g q6h

Erythromycine iv

1g q6h

1g q6h

1g q6h

1g q8-12h

1g q6h

1g q6h

Opmerkingen

  1. 1 De waarden in deze kolom stemmen overeen met de verschillende posologieën die elders worden aanbevolen voor patiënten met een normale nierfunctie.
  2. Dit middel is niet dialyseerbaar.