Overzicht

Flucloxacilline

Dosisaanpassing bij verminderde nierfunctie

(Geschatte) glomerulaire filtratiesnelheid
>60 mL/min¹

Flucloxacilline po

500mg q6h

500mg q6h

500mg q6h

500mg q6h

500mg q6h

500mg q6h

500mg q4h

500mg q4h

500mg q4h

500mg q4h

500mg q4h

500mg q4h

Flucloxacilline iv / im

1g q4h

1g q4h

1g q4h

1g q4h

1g q4h

1g q4h

2g q4h

2g q4h

2g q4h

1g q4h

1g q4h

2g q4h

Opmerkingen

  1. 1 De waarden in deze kolom stemmen overeen met de verschillende posologieën die elders worden aanbevolen voor patiënten met een normale nierfunctie.
  2. Dit middel is dialyseerbaar.