Overzicht

Fosfomycine

Dosisaanpassing bij verminderde nierfunctie

(Geschatte) glomerulaire filtratiesnelheid
>60 mL/min¹

Fosfomycine po

3g (eenmalige dosis)

3g (eenmalige dosis)

3g (eenmalige dosis)

Tegenaangewezen

Tegenaangewezen

3g (eenmalige dosis)

Fosfomycine iv

8g q8h

6 tot 8g q8h

4 tot 5g q8h

2.5g q12h

2-4g post-dialyse

6 tot 8g q8h

Opmerkingen

  1. 1 De waarden in deze kolom stemmen overeen met de verschillende posologieën die elders worden aanbevolen voor patiënten met een normale nierfunctie.
  2. Dit middel is dialyseerbaar.