Overzicht

Gentamicine

Dosisaanpassing bij verminderde nierfunctie

(Geschatte) glomerulaire filtratiesnelheid
>60 mL/min¹

Gentamicine iv

Doses van 3 tot 7,5mg/kg toegediend met de kortst mogelijke intervallen (minimum 24uur) die toelaten dalserumconcentraties te bereiken van <1 µg/mL.

Doses van 3 tot 7,5mg/kg toegediend met de kortst mogelijke intervallen (minimum 24uur) die toelaten dalserumconcentraties te bereiken van <1 µg/mL.

Doses van 3 tot 7,5mg/kg toegediend met de kortst mogelijke intervallen (minimum 24uur) die toelaten dalserumconcentraties te bereiken van <1 µg/mL.

Doses van 3 tot 7,5mg/kg toegediend met de kortst mogelijke intervallen (minimum 24uur) die toelaten dalserumconcentraties te bereiken van <1 µg/mL.

1e toediening: 7,5 mg/kg. Vervolgens: 5mg/kg 3x/week, aan te passen aan dalspiegel, toedieningen na hemodialyse

Doses van 3 tot 7,5mg/kg toegediend met de kortst mogelijke intervallen (minimum 24uur) die toelaten dalserumconcentraties te bereiken van <1 µg/mL.

Opmerkingen

  1. 1 De waarden in deze kolom stemmen overeen met de verschillende posologieën die elders worden aanbevolen voor patiënten met een normale nierfunctie.
  2. Dit middel is dialyseerbaar.