Overzicht

Metronidazol

Dosisaanpassing bij verminderde nierfunctie

(Geschatte) glomerulaire filtratiesnelheid
>60 mL/min¹

Metronidazol po

500mg q8h

500mg q8h

500mg q8h

500mg q8h

500mg q8h

500mg q6-8h

Metronidazol iv

500mg q8h

500mg q8h

500mg q8h

500mg q8h

500mg q8h

500mg q6-8h

1,5g q24h

1,5g q24h

1,5g q24h

1,5g q24h

500mg q8h

500mg q6-8h

Opmerkingen

  1. 1 De waarden in deze kolom stemmen overeen met de verschillende posologieën die elders worden aanbevolen voor patiënten met een normale nierfunctie.
  2. Dit middel is dialyseerbaar.