Overzicht

Nitrofurantoïne

Dosisaanpassing bij verminderde nierfunctie

(Geschatte) glomerulaire filtratiesnelheid
>60 mL/min¹

Nitrofurantoïne po

100mg q8h

100mg q8h

Tegenaangewezen

Tegenaangewezen

Tegenaangewezen

Tegenaangewezen

100mg q6h

100mg q6h

Tegenaangewezen

Tegenaangewezen

Tegenaangewezen

Tegenaangewezen

Opmerkingen

  1. 1 De waarden in deze kolom stemmen overeen met de verschillende posologieën die elders worden aanbevolen voor patiënten met een normale nierfunctie.
  2. Dit middel is dialyseerbaar.