Overzicht

Oseltamivir (Tamiflu)

Dosisaanpassing bij verminderde nierfunctie

(Geschatte) glomerulaire filtratiesnelheid
>60 mL/min¹

Oseltamivir (Tamiflu) po

75mg q12h

30mg q12h

30mg q24

tegenaangewezen

initiële dosis, vervolgens 30 mg na iedere dialysea

Opmerkingen

  1. 1 De waarden in deze kolom stemmen overeen met de verschillende posologieën die elders worden aanbevolen voor patiënten met een normale nierfunctie.
  2. Dit middel is niet dialyseerbaar.

Referenties

  1. a Bron: farmacotherapeutisch kompas