Overzicht

Penicilline G

Dosisaanpassing bij verminderde nierfunctie

(Geschatte) glomerulaire filtratiesnelheid
>60 mL/min¹

Penicilline G iv

1MIU q6h

1MIU q6h

1MIU q6h

1MIU q8h

1MIU q6h

1MIU q6h

2-3MIU q6h

2-3MIU q6h

2-3MIU q6h

2-3MIU q8h

2-3MIU q6h

2-3MIU q6h

Opmerkingen

  1. 1 De waarden in deze kolom stemmen overeen met de verschillende posologieën die elders worden aanbevolen voor patiënten met een normale nierfunctie.
  2. Dit middel is dialyseerbaar.