Overzicht

Piperacilline/​Tazobactam

Dosisaanpassing bij verminderde nierfunctie

(Geschatte) glomerulaire filtratiesnelheid
>60 mL/min¹

Piperacilline/​Tazobactam iv

4g q8h

4g q8h

4g q8h

4g q12h

4g q12h

4g q8h

4g q6h

4g q6h

4g q6h

4g q8h

4g q8h

4g q6h

Opmerkingen

  1. 1 De waarden in deze kolom stemmen overeen met de verschillende posologieën die elders worden aanbevolen voor patiënten met een normale nierfunctie.
  2. Dit middel is dialyseerbaar.