Overzicht

Trimethoprim-sulfamethoxazole

Dosisaanpassing bij verminderde nierfunctie

(Geschatte) glomerulaire filtratiesnelheid
>60 mL/min¹

Trimethoprim-sulfamethoxazole po

(160mg TMP+ 800mg SMX) q12h

(160mg TMP+ 800mg SMX) q12h

(80mg TMP+ 400mg SMX) q12h

(80mg TMP+ 400mg SMX) q12h

(80mg TMP+ 400mg SMX) q12h

(160mg TMP+ 800mg SMX) q12h

(320mg TMP + 1,6g SMX) q6h

(320mg TMP + 1,6g SMX) q6h

(320mg TMP + 1,6g SMX) q6h

(160mg TMP + 800mg SMX) q12h

Trimethoprim-sulfamethoxazole iv

(160mg TMP+ 800mg SMX) q12h

(160mg TMP+ 800mg SMX) q12h

(160mg TMP+ 800mg SMX) q12h

tegenaangewezen

tegenaangewezen

(400mg TMP+ 2g SMX) q6h

(300mg TMP+ 1,5g SMX) q12h

(150mg TMP+ 750mg SMX) q12h

tegenaangewezen

tegenaangewezen

Opmerkingen

  1. 1 De waarden in deze kolom stemmen overeen met de verschillende posologieën die elders worden aanbevolen voor patiënten met een normale nierfunctie.
  2. Dit middel is dialyseerbaar.