Overzicht

Trimethoprim

Dosisaanpassing bij verminderde nierfunctie

Er is geen aanpassing aan nierfunctie noodzakelijk

  1. Dit middel is dialyseerbaar.