Overzicht

Valaciclovir

Dosisaanpassing bij verminderde nierfunctie

(Geschatte) glomerulaire filtratiesnelheid
>60 mL/min¹

Valaciclovir po

1gr q8h

1gr q12h

1gr q24h

500mg q24h

500mg q24h

1gr q24h

500mg q12h

500mg q12h

250mg q24h

250mg q24h

250mg q24h

250mg q24h

Opmerkingen

  1. 1 De waarden in deze kolom stemmen overeen met de verschillende posologieën die elders worden aanbevolen voor patiënten met een normale nierfunctie.
  2. Dit middel is dialyseerbaar.