Overzicht

Vancomycine

Dosisaanpassing bij verminderde nierfunctie

Bij verminderde nierfunctie is de laaddosis ook 25 mg/kg. Pas de onderhoudsdosis aan volgens onderstaande tabel.

Vancomycine spiegeling en dosisaanpassingen op basis van ziekenhuisprotocol en TDM.

(Geschatte) glomerulaire filtratiesnelheid
>60 mL/min¹

Vancomycine Intermittente toediening

15 mg/kg q12-24h

7.5 mg/kg q12-24h

7.5 mg/kg q24-48h

7.5 mg/kg q48-96h

7.5 mg/kg q48-96h

10-15 mg/kg q48h

Vancomycine Continue toediening

30 mg/kg q24h

20 mg/kg q24h

15 mg/kg q24h

7,5 mg/kg q24h

7,5 mg/kg q24h

/

Opmerkingen

  1. 1 De waarden in deze kolom stemmen overeen met de verschillende posologieën die elders worden aanbevolen voor patiënten met een normale nierfunctie.
  2. Dit middel is dialyseerbaar.