Aspiratiepneumonie

Risicocofactoren Pseudomonas aeruginosa en MDRO:

  • recente hospitalisatie
  • laatste amoxicilline-clavulaanzuur < 1 maand geleden
  • isolatie van P. aeruginosa of MDRO uit luchtwegen 
  • aanwezigheid van bronchiëctasieën
  • verblijf in woonzorginstelling
  • regelmatig contact met ambulante zorg

Community acquired of < 5 dagen opgenomen en geen risico op Pseudomonas aeruginosa of MDRO

Amoxicilline-clavulaanzuur 1 g/200 mg q6h iv
Duur: 8 dagen

Bij IgE gemedieerde penicilline allergie

Moxifloxacine 400 mg q24h po of iv
Duur: 7 dagen

Hospital acquired: ≥ 5 dagen opgenomen en/of risico op Pseudomonas aeruginosa of MDRO

Piperacilline/tazobactam 4 g/500 mg q6h iv
Duur: 8 dagen

Bij IgE gemedieerde penicilline allergie

Meropenem, 1 g q8h iv
Duur: 7 dagen

Bron: richtlijn voor het gebruik van antibiotica bij CAP en nosocomiale pneumonie bij volwassenen