Disclaimer

De adviezen voor gebruik van antibiotica in de behandeling van infectieziekten en als profylaxe werden opgesteld door de Antibiotherapiebeleidsgroep (ABTBG) van het Jessa Ziekenhuis. AZ Vesalius heeft als netwerkpartner in 2020 de richtlijnen van Jessa Ziekenhuis overgenomen aangezien de resistentiepatronen en lokale epidemiologie sterk overeenkomen. De ABTBG is een multidisciplinaire werkgroep van deskundigen uit verschillende vakgebieden (klinische microbiologie, klinische infectiologie, apotheek, ziekenhuishygiëne en klinische diensten). De richtlijnen zijn gebaseerd op basis van de beschikbare wetenschappelijke literatuur, internationale en landelijke richtlijnen, de lokale epidemiologie en resistentiepatronen en ervaring. 

Vermits de richtlijnen zijn gebaseerd op lokale epidemiologie, lokale resistentiepatronen en het lokale formularium, zijn deze aanbevelingen te beschouwen als een richtlijn voor oordeelkundig gebruik van antimicrobiële geneesmiddelen bij volwassen patiënten in het Jessa Ziekenhuis en az Vesalius. De aanbevelingen hebben een algemeen karakter en dienen steeds door de verantwoordelijke geneesheer beoordeeld en, zo nodig, aangepast te worden aan de individuele kenmerken van de patiënt.

Al degenen die van de aanbevelingen kennis nemen en ze, op welke wijze ook, toepassen of gebruiken, en al degenen die, in welke hoedanigheid ook, bij een dergelijke toepassing of gebruik betrokken zijn, zullen het Jessa Ziekenhuis, az Vesalius of de personeelsleden en medewerkers van deze instellingen op generlei wijze aansprakelijk kunnen stellen voor om het even welk feit of gevolg dat, hoe dan ook, met de materiële weergave of overdracht, de formulering, de inhoud, de toepassing of het gebruik van enige aanbeveling in verband kan worden gebracht.