Inschatten ernst pneumonie

Rekentool voor inschatten ernst op basis van AMBU-65 score.

AMBU-65 score