Behandeling gecompliceerde influenza

1ste keuze

Oseltamivir 75 mg po q12h
Duur: 5-10 dagen

Opmerkingen

Alleen bij immuungecompromitteerde patiënt, zwangerschap of verwikkeld beloop (CZS betrokkenheid, ICU opname)

Bron: richtlijn behandeling influenza